Vikten av gemenskap och idrott för barn

Alla, eller åtminstone de flesta, har någon gång känt sig utanför. Det kan vara att man sitter med en grupp människor och pratar om något man själv inte upplevt, eller att man sitter ensam vid lunchen i matsalen. Känslan som kommer av att känna sig utanför är enligt många den absolut värsta känslan som finns. I alla skolor pågår någon form av utanförskap, hela tiden. Det behöver inte alltid vara så tydligt som att en person sitter ensam i matsalen och inte har någon att vara med. I många fall är det så att en person är med i en grupp, men fortfarande utanför. Det kan vara så att personen sitter tyst i diskussionen, eller aldrig får en inbjudan till aktiviteter på fritiden. Utanförskap leder i vissa fall till depression, då det tär på psyket att ständigt känna sig utanför. Därför är det otroligt viktigt att det finns saker som motverkar utanförskap i samhället, för att ingen ska behöva känna sig ensam. En av de sakerna som räddar många från utanförskap är idrotten. Att hålla på med en idrott innebär i många fall att man har lagkamrater. Detta gör i sin tur att man knyter kontakt med andra än de man går med i skolan, vilket många tycker är skönt.

Vikten av gemenskap och idrott

Det är många barn och ungdomar som känner sig utanför på fritiden, och inte har någon att vara med. För otroligt många barn är lagsport en räddning, räddning från känslan att känna sig utanför och inte behövd. I ett lag behövs alla, och alla jobbar tillsammans för att vinna. Alla i laget har samma mål, att vinna matchen. För att kunna ha möjlighet att vinna matcher och spela bra så måste laget fungera, och alla måste vara delaktiga. Ett lag fungerar inte utan vissa spelare, då alla har en viktig roll. Att behövas för att ett lag ska fungera är för många otroligt viktigt. Att känna sig behövd är något många upplever händer
dem alldeles för sällan, vilket ofta leder till att man känner sig otillräcklig. För alla de barn som inte har någon att umgås med på fritiden är idrotten perfekt, och laget blir ofta som en extrafamilj.

Individuell idrott

Det behöver inte handla om lagsport, även individuell sport hjälper mot utanförskap. Trots att man kanske tävlar mot varandra och är konkurrenter så tränar man fortfarande tillsammans och kan ha roligt på träningarna. Många tycker att det är otroligt skönt att ha ett ställe att gå till och träffa andra barn och ungdomar. Trots att man inte riktigt är ett lag så är man ändå det på ett sätt. I de flesta föreningar tränar alla tillsammans och pushar varandra till att lyckas och utvecklas. Det leder ofta till att de i föreningen blir bra kompisar och alla har någon att umgås med, även utanför idrotten. Att lag har aktiviteter utanför idrotten, till exempel middagar, bidrar även det till att utanförskapet minskar.